• Česky
  • English
  • German

Staurolit

Preis: 380 Kč
Herkunft: Nový Malín, ČR
Größe: 95 x 70 x 22
Gewicht: 174 g

Beschreibung

Bohatý vzorek krystalů staurolitu z Nového Malína.
Krystaly staurolitu jsou až 11 mm dlouhé.