• Česky
  • English
  • German

Pyrargyrit

Preis: 1.300 Kč
Herkunft: Bohutín u Příbrami, ČR
Größe: 65 x 85 x 65
Gewicht: 401 g

Beschreibung

Několik zrn tmavě červeného pyrargyrit narostlého na puklině s kalcitem.
Vzorek pochází z 24. patra dolu 25. únor.